YBR: PORTAL PERMOHONAN
Sebarang pertanyaan teknikal berhubung sistem permohonan, sila emelkan ke ppbu@yayasanbankrakyat.com.my atau hubungi Jabatan Penajaan Pendidikan di talian
03-26120956/03-22024557/03-26126444/03-26004756

© 2023 YBR : Portal Permohonan