Syarat Kelayakan Permohonan

1. Terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja.

2. Berumur 18 tahun ke atas.

3. Peringkat pengajian Ijazah Sarjana Muda.

4. Mod pengajian adalah sepenuh masa.

5. Terbuka kepada pelajar semester satu sahaja.

6. Tempoh pengajian maksimum adalah 4 tahun.

7. Bidang pengajian adalah diutamakan kepada bidang Perbankan dan Perniagaan.

8. Jumlah tajaan merangkumi yuran pengajian dan sara diri.

 

Saya telah membaca, memahami segala terma dan syarat yang dinyatakan . Saya juga mengakui bahawasanya saya layak dipertimbangkan untuk permohonan ini.

Daftar