1. Umur tidak kurang 18 tahun semasa permohonan dibuat.
  2. Pemohon dengan jumlah pendapatan isi rumah RM 3,000.00 kebawah sahaja yang akan dipertimbangkan.
  3. Menerima surat tawaran daripada institusi pengajian tinggi.
  4. Pemohon merupakan pelajar semester 1.
  5. Pemohon hendaklah mempunyai Akaun Simpanan Bank Rakyat.

Saya telah membaca, memahami segala terma dan syarat yang dinyatakan . Saya juga mengakui bahawasanya saya layak dipertimbangkan untuk menerima bantuan awal pengajian ini.

Daftar