1. Permohonan hanya diterima secara atas talian di portal YBR (www.yayasanbankrakyat.com.my).
  2. Pemohon harus melengkapkan semua butiran yang diperlukan. Permohonan yang TIDAK lengkap tidak akan diproses oleh pihak YBR.
  3. Segala butiran permohonan haruslah disertakan dengan dokumen yang perlu dimuat naik pada ruangan yang telah disediakan.
  4. Butiran tanggunggan haruslah disertakan salinan kad pengenalan atau surat beranak tanggungan tersebut. Hanya tanggungan dengan dokumen sokongan sahaja yang akan diambil kira dalam pengiraan tanggungan.
  1. Umur tidak kurang 18 tahun semasa permohonan dibuat.
  2. Pemohon dengan jumlah pendapatan isi rumah RM 3,000.00 kebawah sahaja yang akan dipertimbangkan.
  3. Menerima surat tawaran daripada institusi pengajian tinggi.
  4. Pemohon merupakan pelajar semester 1.
  5. Pemohon hendaklah mempunyai Akaun Simpanan Bank Rakyat.

Saya telah membaca, memahami segala terma dan syarat yang dinyatakan . Saya juga mengakui bahawasanya saya layak dipertimbangkan untuk menerima bantuan awal pengajian ini.

Daftar