Pendidikan Jarak Jauh Universiti Utara Malaysia (PJJ-UUM)

  1. Permohonan hanya diterima secara atas talian di portal YBR (www.yayasanbankrakyat.com.my).
  2. Pemohon harus melengkapkan semua butiran yang diperlukan. Permohonan yang TIDAK lengkap tidak akan diproses oleh pihak YBR.
  3. Segala butiran permohonan haruslah disertakan dengan dokumen yang perlu dimuat naik pada ruangan yang telah disediakan.

Syarat Kelayakan Memohon

  1. Warganegara Malaysia.
  2. Umur tidak kurang 18 tahun semasa permohonan dibuat.
  3. Terbuka kepada semua kakitangan Bank Rakyat/ anak syarikat atau ahli anggota Bank Rakyat
  4. Tempoh perkhidmatan 3 tahun keatas.
  5. Permohonan terbuka kepada peringkat Ijazah Sarjana Muda sahaja.
  6. Pemohon hendaklah mempunyai Akaun Simpanan Bank Rakyat.

Saya telah membaca, memahami segala terma dan syarat yang dinyatakan . Saya juga mengakui bahawasanya saya layak dipertimbangkan untuk menerima bantuan awal pengajian ini

Daftar